Uw bedrijf overdragen

Als u uw bedrijf wilt overdragen aan één of meerdere medewerkers, of aan leden van uw familie, dan bepaalt u in ons eerste oriënterende gesprek het door u gewenste plan van aanpak voor de voorbereiding. In de vervolggesprekken wordt een verdeling gemaakt: er vinden gesprekken plaats met uw opvolger en in twee persoonlijke gesprekken met u worden de onderwerpen besproken waarover u zelf meer informatie wenst voor het bepalen van uw keuzes bij de overdracht. Bij overdracht binnen de familie wordt bovendien stilgestaan bij de andere familierelaties.

Onderwerpen welke in de gesprekken met u aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:

  • de onderneming: geschiedenis, huidige situatie en de door u gewenste toekomst;
  • wat betekent dit voor de toekomstige ondernemer(s);
  • uw wensen ten aanzien van de voorbereiding van de toekomstige ondernemer;
  • uw rol na de overdracht;
  • uw financiële positie na de overdracht;
  • eventuele familierelaties, binnen en buiten het bedrijf;

Uw opvolger(s) wordt/worden voorbereid op de overdracht, maar ook op het ondernemerschap. Het plan van aanpak, dat in overleg met u en de opvolger(s) wordt opgesteld, bevat beide elementen.

Onderdeel van de voorbereiding van de toekomstige ondernemer kan het maken en uitvoeren van een ondernemingsplan zijn. Dit ondernemingsplan kan betrekking hebben op het hele bedrijf, of op een onderdeel. Tijdens het maken en uitvoeren van dit plan wordt uw opvolger gecoacht op zijn of haar ondernemersvaardigheden.

Het resultaat van onze gesprekken wordt in elk geval: een concreet plan van aanpak. U ontvangt dit resultaat van onze gesprekken in een praktisch, kort en bondig rapport.

Na het eerste inventariserende gesprek ontvangt u van mij een offerte met daarin een voorstel voor het aantal uren voor het traject en mijn tarieven. U weet vooraf wat uw investering gaat zijn.

voor meer informatie: contact ->

cartoon fase 1 twee gelijkw directeuren 32 440x495 Uw bedrijf overdragen