Zakenpartners met verschil van visie

 

Wanneer u met één of meer zakenpartners een bedrijf runt, dan kan er na verloop van jaren een verschil van inzicht zijn ontstaan. Bijvoorbeeld over de snelheid waarmee het bedrijf mag groeien, over de richting waarin het bedrijf zich moet ontwikkelen, over productgroepen of klantgroepen, of elk ander element van het ondernemen. 

Het is logisch dat verschil van inzicht groeit, want mensen ontwikkelen zich verschillend in de loop van de tijd. En ook de invloed van ieders privé situatie kan een rol spelen. Daarnaast kunnen de verschillen in karakter en competentie, die bij aanvang zo complementair waren, nu misschien aanleiding geven voor irritaties. Dat die verschillen ontstaan is dus heel logisch, maar ze zijn niet eenvoudig te bespreken. En als je er niet uitkomt met elkaar, wat zijn dan de consequenties?

Zolang de conflictpunten blijven sluimeren en niet worden opgelost, gaat er veel energie in verloren. Het plezier in het werk loopt terug, men gaat elkaar ontwijken, en het bedrijf gaat minder presteren dan er potentieel in zit. Langzaam wordt dat steeds erger. Op alle fronten wordt dus verlies geleden. Dit is de reden om niet te wachten wanneer zo’n verschil van visie is ontstaan, maar direct de koe bij de horens vatten.

Aanpak

Met de volgende aanpak heb ik goede resultaten geboekt: Elke zakenpartner krijgt een eigen coach/adviseur die in twee intensieve persoonlijke gesprekken van 2-3 uur de persoonlijke doelen en de zakelijke doelen inventariseert. Ook krijgen de persoonlijke drijfveren en competenties aandacht in die gesprekken. Zo ontstaat tijdens die gesprekken een beeld hoe de toekomst voor elk van de zakenpartners eruit zou moeten zien. Vervolgens worden deze toekomstbeelden in een gezamenlijk gesprek met elkaar gedeeld.

Tijdens dat gezamenlijke gesprek ligt de nadruk op ieders persoonlijke toekomstbeeld. Het wordt dus geen gesprek waarin de conflictpunten tussen zakenpartners worden uitgemolken. De oplossing zit namelijk in werken naar een nieuwe situatie, waarin ieder weer dat gaat doen waar hij/zij goed in is en energie van krijgt.

Oplossing

Tijdens de gesprekken ontstaat een beeld in welke richting de oplossingen gezocht moeten worden. Dit kunnen oplossingen binnen het bedrijf zijn, bijvoorbeeld één van de partners neemt een -afgesplitst- onderdeel van het bedrijf onder zich, of begint een nieuwe tak. Of de oplossing ligt -voor één of alle partners- buiten het bedrijf.

Over het algemeen komt na deze gesprekken energie bij de partners beschikbaar, omdat er een oplossing in zicht komt. Direct gevolgd door de vragen in verband met de aanstaande verandering, de consequenties en hoe alles geregeld moet worden. Om te komen waar je zijn moet volgt dus nog wel een traject van de zaken die geregeld moeten worden, maar als die gestructureerd worden aanpakt bereikt u het gewenste doel: Een nieuwe toekomst voor het bedrijf en elk van de partners.

Voor meer informatie: contact ->