Management Buy In

Een Management Buy In traject bestaat uit drie fases:

  1. Een scherp profiel maken van het bedrijf dat bij je past;
  2. In contact komen met passende bedrijven;
  3. Onderhandelen tot de deal erop volgt.

De meerderheid van de MBI-trajecten strandt onderweg. Daarvoor is een lange rij oorzaken aan te geven. Een veelvoorkomende oorzaak ligt bij de eerste fase: vaak ontbreekt een duidelijk, specifiek profiel van de eigenschappen van het passende bedrijf. MBI-kandidaten die wel zijn geslaagd geven aan dat dit één van de kritische succesfactoren is geweest!

Een scherp profiel opstellen

De meeste MBI-kandidaten houden het profiel graag breed, uit voorzorg, om maar niets te missen. En omdat ze niet exact kunnen benoemen wat die eigenschappen dan wél moeten zijn. Daar komt mijn ervaring van pas. in de afgelopen jaren heb ik al meer dan 60 MBI-kandidaten geholpen bij het helder krijgen van hun keuzes en opstellen van het bedrijfsprofiel. Aanpak:

  • drie intensieve gesprekken van 2-3 uur, met als eindresultaat: een geschreven profiel. Tussen de gesprekken kun je, aan de hand van praktische aanknopingspunten, zelf verder research doen om tot de uiteindelijke keuze te komen.

MBI-kandidaten die deze gesprekken ingaan ervaren het als intensief, verhelderend, en zeer persoonlijk. Maar ook: to the point en met een duidelijk resultaat.

Om je voor te bereiden op een MBI kan ik van harte aanbevelen om mijn boek  ‘De overname – een heldenreis’ te lezen. Hierin word je stap voor stap door het traject meegenomen. Het boek geeft veel praktische tips, en inspirerende voorbeelden van mensen die je voorgingen.

Het boek ‘De overname – een heldenreis’->

MBI-specialist Dutch Dream ->

cartoon fase 3 overnameteam 440x296 Management Buy In