Mijn diensten

Mijn diensten hebben betrekking op een aanstaande wijziging in eigendom en management in een bedrijf. De diensten zijn afgestemd op de wensen van u als klant:

 • Verkoper: u overweegt uw bedrijf te verkopen, ineens of gefaseerd;
 • Overdrager: u overweegt uw bedrijf over te dragen, aan een volgende generatie, of aan één of meerdere medewerkers;
 • Opvolger: u overweegt het bedrijf waar u werkt over te nemen;
 • Management Buy In: u overweegt u in te kopen in een bedrijf, of een bedrijf over te nemen;
 • Zakenpartners met verschil van visie: u heeft behoefte aan begeleiding naar de beste oplossing voor de ontstane situatie.

Hierna vindt u een korte beschrijving van mijn diensten. Een uitgebreidere beschrijving vindt u op de pagina’s die elke dienst apart toelichten.

Verkoper

Als ondernemer hoort en leest u dat u ‘op tijd’ moeten beginnen met de voorbereiding van de verkoop van uw bedrijf. Maar met wát moet u dan beginnen???

In twee of drie gesprekken loop ik met u intensief een aantal onderwerpen door, zoals:

 • uw doelen bij verkoop van de onderneming
 • ineens of gefaseerd
 • welk ‘type’ koper past het best
 • uw rol na verkoop
 • uw financiële positie na verkoop
 • plan van aanpak

Het resultaat van de gesprekken: u heeft een duidelijk beeld van de keuzemogelijkheden, u weet wat u wel en wat u niet wil met de verkoop van uw bedrijf en u heeft een concreet plan van aanpak.

Meer over verkoop van uw bedrijf  ->

Overdrager

Als u uw bedrijf wilt overdragen aan één of meerdere medewerkers, of aan leden van uw familie, dan bepaalt u in een eerste gesprek het door u gewenste plan van aanpak in de voorbereiding. In de vervolggesprekken worden de onderwerpen besproken waarover u zelf meer informatie wenst voor het bepalen van uw keuzes bij de overdracht. Bij overdracht binnen de familie wordt bovendien stilgestaan bij de andere familierelaties.

Uw opvolger(s) wordt/worden voorbereid op de overdracht, maar ook op het ondernemerschap. Het plan van aanpak dat in overleg met u en de opvolger(s) wordt opgesteld bevat beide elementen.

Meer over overdracht van uw bedrijf ->

Opvolger

Als opvolger heeft u behoefte aan duidelijkheid: wat gaan we doen en wanneer gaan we het doen. De tijdsplanning vormt een onderdeel van het plan van aanpak naar de toekomstige bedrijfsopvolging. En er wordt een inventarisatie gemaakt van de onderdelen van het ondernemen die u zich verder eigen wilt maken. Ook dit wordt in het plan van aanpak opgenomen. Maar bovenal wordt de communicatie met de huidige DGA over het onderwerp van de bedrijfsopvolging gestructureerd opgepakt.

Ik nodig u uit om ter voorbereiding mijn boek te lezen: ‘De overname – een heldenreis’. Hierin wordt stap voor stap het traject beschreven. Het boek bevat veel praktische tips en inspirerende voorbeelden van mensen die u voorgingen.

Meer over bedrijfsopvolging en overname ->

Management Buy In

Als u overweegt om ondernemer te worden door middel van het overnemen van een bestaand bedrijf, of een deel van de aandelen te kopen van een bedrijf, dan staat u aan het begin van een flinke uitdaging, een heldenreis. Om succesvol bij het einddoel van uw reis te komen zult u het traject van de MBI gestructureerd en professioneel moeten aanpakken. Een andere manier is gedoemd te mislukken.

Het is voor u belangrijk om inzicht te krijgen in de stappen van het MBI-proces, de kritische succesfactoren en de valkuilen. Ik help u daarmee graag op weg. Om te beginnen met het boek ‘De overname – een heldenreis’. Daarin zijn alle stappen van het MBI-traject chronologisch beschreven en wordt veel aandacht besteed aan de praktische aanpak.

Meer over Management Buy In ->

Zakenpartners met verschil van visie

Als twee of meer zakelijke partners een bedrijf runnen dan zie je na een aantal jaren vaak verschillen van inzicht ontstaan. Bijvoorbeeld over de snelheid waarmee het bedrijf moet groeien, of over de richting waarin het bedrijf zich moet ontwikkelen: welke producten of klantgroepen.

Het is logisch dat verschil van inzicht in de loop van de jaren ontstaat, want mensen ontwikkelen zich verschillend. Bovendien spelen karakter en competenties ook een rol. Als u denkt: er moet iets gebeuren, zo kunnen we niet verder gaan, dan wordt het tijd voor een analyse van de verschillende mogelijkheden voor de toekomst. Voor meer gedetailleerde informatie over mijn aanpak: ga naar zakenpartners met een verschil van visie ->