Bedrijf verkopen

Er is onderscheid te maken in de volgende situaties:

  • U overweegt uw bedrijf te verkopen aan een externe partij, of
  • U overweegt het bedrijf over te dragen aan familie of werknemer(s).

Verkopen 

Bij het verkopen van een bedrijf doorloopt u de volgende fases:

1. Oriëntatie: Wat moet ik voorbereiden voor een toekomstige verkoop;

2. Voorbereiding: U weet wat er moet gebeuren, en gaat aan de slag;

3. Het vinden van de geschikte koper: U spreekt met verschillende geïnteressseerden en kiest de best passende partij;

4. Onderhandelen, en rondmaken van de verkoop.

5. Na de overdracht: Heeft u nog een rol in het bedrijf?

Elke fase bestaat weer uit een aantal onderdelen, maar het traject start altijd met de oriëntatie: wat moet er gebeuren, inventariseren wat voor u de keuzemogelijkheden zijn, bepalen: wat wil ik wel en wat wil ik vooral niet, en vervolgens een helder plan van aanpak maken.

Ik help u graag op weg met de eerste fase: de oriëntatie. Van de conclusies van onze inventarisatie en het plan van aanpak ontvangt u een praktisch, kort en bondig rapport. Vooraf ontvangt u van mij een offerte met daarin de inschatting van het aantal uren voor uw traject, en mijn tarieven. U weet vooraf wat uw investering gaat zijn.

meer over mijn diensten indien u verkoop van uw bedrijf overweegt->

Overdragen

De fases bij het overdragen van een bedrijf komen overeen met de hierboven genoemde, onder ‘Verkopen’. Maar uw afwegingen zijn andere dan bij verkoop aan een externe partij. De persoon of personen die uw bedrijf gaan overnemen, al of niet gefaseerd, werken al in het bedrijf. Ook zij moeten worden voorbereid op de overdracht. En vaak moeten zij zich daarnaast verder voorbereiden op onderdelen van het ondernemer zijn. In het plan van aanpak kan ondernemerscoaching voor de opvolger(s) worden meegenomen.

Indien u overdraagt aan familie staan we ook stil bij de consequenties voor andere familieleden.

Van de conclusies van onze inventarisatie en het plan van aanpak ontvangt u een praktisch, kort en bondig rapport. Vooraf ontvangt u van mij een offerte met daarin de inschatting van het aantal uren voor uw traject, en mijn tarieven. U weet vooraf wat uw investering gaat zijn.

Meer over mijn diensten, indien u het bedrijf wilt gaan overdragen ->

cartoon fase 1 twee gelijkw directeuren 3 250x281 Bedrijf verkopen